Exciteerbaarheid in halfgeleiderringlasers: naar het geïntegreerd optisch neuron.

Projectdetails

!!Description

Exciteerbare systemen spelen een belangrijke rol in verscheidene domeinen van de wetenschap, met als oervoorbeeld uiteraard het neuron. In het kort is een systeem exciteerbaar als het een grote puls uitstuurt wanneer het geëxciteerd wordt door een voldoende groot inputsignaal, maar bijna niet reageert wanneer dit inputsignaal te klein is. Een optische component die - onder welbepaalde omstandigheden - ook dergelijk exciteerbaar gedrag vertoont is de halfgeleiderringlaser. Deze exciteerbaarheid wordt geïndiceerd door een asymmetrie in te voeren in de circulatie lasercaviteit. Bovendien kan de halfgeleiderringlaser erg klein gemaakt worden en integreerbaar zijn op een chip, wat maakt dat deze component bijzonder geschikt is voor de studie van netwerken van gekoppelde exciteerbare systemen. In dit project willen we de dynamica bestuderen van zowel een enkele asymmetrische halfgeleiderringlaser als van een newerk van twee of meer gekoppelde lasers, en onze theoretische bevindingen experimenteel verifiëren.
AcroniemFWOTM507
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0930/09/13

Flemish discipline codes

  • Physical sciences