Bepalen van werkzame doorsnedes voor kernreakties geinduceerd door geladen deeltjes en snelle neutronen

Projectdetails

!!Description

Na het beëindigen van de eerste fase van het IAEA-CRP contract wensen we onze samenwerking met de ploeg van het Atomki Instituut in Debrecen verder te zetten en onze expertise in het bepalen van gelanden deeltjes werkzame doorsnedes verder te exploiteren. Daarom plannen we naast benchmark bestralingen van Al, Ti, Fe, Cu en Ni in alpha, p en d bundels ook uitbreiding naar werkzame doorsnedes voor gasvormige doelwitten. Na de publicatie van het TEC DOC zullen ook dikke doelwit bestralingen (met chemische afzondering van de reactieproducten) worden uitgevoerd om vergelijkingen met berekende waarden mogelijk te maken. In het domein van de snelle neutronspectrometrie willen we in de eerste plaats de invloed van de pulsbreedte van de primaire p-bundel op de neutron energiespectra uitschakelen (Lorentziaans filter in tijd-energie conversie programma's na bepaling tijdsstructuur pulsen). Studie van de invloed van gescatterde neutronen en de afwerking van de collimator, alsook inbouwen van puls shape discriminatie zijn gepland. De opstelling zal gebruikt worden om aan de hand van a priori gekarakteriseerde quasi mono-energetische bundels bepalingen van neutron detector efficiënties, metingen van werkzame doorsnedes voor neutron geïnduceerde reacties op metalen en een fundamentele studie van 9Be (p,x) 9*B uit te voeren.
AcroniemOZR7
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9731/12/02

Flemish discipline codes

  • Physical sciences
  • Other engineering and technology