Uitsluiting van maatschappelijke betrokkenheid van een diverse groep ouderen: Kenmerken, ervaringen en beleidsimplicaties

Projectdetails

!!Description

In Europa’s vergrijzende samenlevingen blijft de mogelijkheid om gezond en actief
ouder te worden een grote uitdaging, niet alleen voor de ouderen zelf, maar ook voor
de samenleving in het algemeen. Bovendien lopen ouderen nog steeds het risico van
sociale exclusie op belangrijke levensgebieden, waaronder materiële en financiële
middelen, sociale relaties, toegang tot diensten, integratie in de gemeenschap en de
buurt, en maatschappelijke en culturele participatie. Hoewel sociale exclusie in het
latere leven een belangrijk thema is voor onderzoek en beleid in Europa en andere
regio's van de wereld, zijn er nog steeds grote leemten in kennis en begrip, waardoor
het potentieel voor empirisch onderbouwde beleidsontwikkeling beperkt is. Een
belangrijke tekortkoming betreft het gebrek aan conceptuele ontwikkeling en
empirische gegevens over de exclusie van ouderen van multidimensionele
maatschappelijke participatie. CIVEX wil in deze leemte voorzien door de kenmerken
van exclusie van multidimensionele maatschappelijke participatie op latere leeftijd
en de ervaringen van ouderen met die exclusie te onderzoeken, en door empirisch
onderbouwde beleidsaanbevelingen te formuleren om deze aan te pakken
Korte titelCIVEX
AcroniemOZR3892
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2231/01/26

Keywords

  • Multidimensionaal maatschappelijk engagement,
  • sociale uitsluiting
  • solidariteit
  • ouderen
  • innovatie in participatie

Flemish discipline codes

  • Civic learning and community development
  • Social behaviour and social action