Experimentele karakterisering en numerieke modellering van de afbraak van ruimteafval tijdens de terugkeer in de atmosfeer.

  • Blondeau, Julien (Administrative Promotor)
  • Chazot, Olivier (CoI (Co-Promotor))
  • Torres Herrador, Francisco José (Mandataris)

Projectdetails

!!Description

Er wordt voorspeld dat ruimteafval in de komende decennia drastisch zal toenemen. Deze toename kan leiden tot het zogenaamde Kessler-syndroom: een cascade-effect waarbij ruimteafval impact heeft op satellieten die meer afval produceren, om uiteindelijk veel bruikbare satellieten te vernietigen en de toegang tot de ruimte te belemmeren. Het is belangrijk om dit probleem aan te pakken voordat het een echte bedreiging wordt. Een kosteneffectieve manier om de hoeveelheid ruimteafval te verminderen, is dit tijdens een tergukeer naar aard volledig vernietigen. Tijdens een re-entry zullen de hoge snelheden van een in-orbit voorwerp worden omgezet in warmte door wrijving. De hoge gastemperaturen (ongeveer 10000ºC) zullen leiden tot de ontbinding van het voorwerp. Een volledige ontleding kan echter niet worden gegarandeerd. Zo werd in 2016 in India een drukvat van een Vega-raket van ESA van ongeveer 1m diameter gevonden. Dit puin kan een belangrijke bedreiging zijn als het in een bewoond gebied zou vallen. Het doel van dit project is om nieuwe modellen te ontwikkelen die in staat zijn de ondergang van dit specifieke ruimteafval te voorspellen. Het project bestaat uit vier delen:
-Theoretische studie en modelontwikkeling
-Experimentele karakterisering op twee verschillende schalen (TGA/DSC en plasmawindtunnel).
-Gedetailleerde simulatie van de afbraak van ruimteafval met behulp van een thermische degradatie model, PATO, ontwikkeld in samenwerking tussen NASA Ames en VKI.
- Onzekerheidskwantificatie en ontwikkeling van vereenvoudigde modellen.
Korte titelFWO SB mandaat
AcroniemFWOSB48
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Flemish discipline codes

  • Astronomy and space sciences not elsewhere classified

Keywords

  • ruimte