Experimentele platforms 2020: Brusseau Bis: Brussel Stad gevoelig voor water - Nieuw seizoen

Projectdetails

!!Description

Het BrusseauBis project heeft als doel om te experimenteren (opzetten en testen van) met een ondersteuningstool voor Geïntegreerd RegenWaterBeheer via co-creatie. Deze tool bouwt verder op de resultaten van de participatieve onderzoeksactie Brusseau (CoCreate) dat als doel had om aan te tonen dat dat het stedelijk landschap veerkrachtig kan zijn tegenover overstromingsrisico’s. Er werd aangetoond dat wetenschappers en burgers een kwalitatieve co-expertise kunnen bieden, soms erg verschillend van de klassieke expertise, wat toeliet om op een creatieve manier collectief te zoeken naar alternatieve oplossingen voor regenwaterbeheer op lokale schaal. Brusseau Bis wil met deze onderzoeksbevindingen actief experimenteren door de werkwijze openstellen voor institutionele partners (gemeenten en gewestelijke water actoren), met als doel zowel de bewoners, als de gebruikers van het stedelijk landschap in Brussel op een efficiënte manier actief te betrekken. Daarvoor worden Living Labs (LL) gecreëerd rond verschillende fases van co-creatie: van het ontstaan van projecten tot het co-beheer, passerend via co-diagnose, co-planning, co-design en co-realisatie en dit op verschillende schaalniveaus (van het perceelniveau tot op het niveau van hydrologische waterbekkens). Voor alle LLs, komt het erop aan om antwoorden te bieden op vragen met betrekking tot coördinatie, juridische en economische aspecten, technische innovatie, of vragen die leven binnen de lokale gemeenschappen. De terreinen voor de experimenten bevinden zich in de vallei van de Molenbeek (gemeenten St-Agatha-Berchem, Ganshoren, Jette en Laken/Brussel-Stad) en op de flanken van Vorst-Noord.
AcroniemBRGRD54
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23

Keywords

  • city water

Flemish discipline codes

  • (Waste)water treatment processes