Experimental Platforms 2020: SmartWater: SmartWater Monitoring in Brussel

Projectdetails

!!Description

De kwaliteit van aquatische ecosystemen is een van de grootste milieu-uitdagingen, zoals blijkt uit de verschillende Europese richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water (DCE, 2000/60 / EG). Het doel van de KRW is met name het bereiken van een goede ecologische en chemische toestand van waterlichamen en de lidstaten moeten overleg plegen met de burgers en de betrokken partijen om hen te integreren in de ontwikkeling van hun waterbeheerplan. water. Tegelijkertijd leiden de uitdagingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die door 195 landen - waaronder België - werden aangenomen tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015 tot de zoektocht naar innovatieve en effectieve middelen om ons milieu te verbeteren. Met name de 6e doelstelling van de SDG's: “Schoon water en sanitaire voorzieningen” roept belangrijke vragen op die onder meer verband houden met de vermindering van vervuiling, de bescherming van ecosystemen en de versterking van de participatie van de lokale bevolking. verbetering van water en sanitaire voorzieningen.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (RBC) omvat meer dan 50 vijvers, een rivier (de Zenne) en zijn zijrivieren (Woluwe, Molenbeek, Maalbeek…) en een kanaal. Deze natuurlijke of door de mens gemaakte hulpbronnen zijn niet alleen belangrijk vanuit milieuoogpunt, maar ook vanuit sociaal en economisch oogpunt. Het verzamelen van gedetailleerde, betrouwbare informatie met een hoge spatio-temporele resolutie is essentieel om onze aquatische ecosystemen beter te begrijpen en om het beheer ervan te verbeteren om de kwaliteit ervan te verhogen.

Het SmartWater-project, gedragen door verenigingen, universiteiten en een administratie, heeft tot doel een monitoring van oppervlaktewaterlichamen in Brussel te ontwikkelen die toegankelijker en efficiënter is, zowel economisch als in de praktijk en onderwijs om te verbeteren , op een duurzame manier, de kwaliteit van de aquatische ecosystemen van Brussel.

SmartWater omvat vijf onderling verbonden living-labs die het mogelijk maken om te experimenteren met zijn sociaal-technisch-omgevingsapparaat dat bestaat uit verschillende innovatieve, betaalbare, duurzame, open source en collaboratieve technische tools en die worden geïmplementeerd door de ontwikkeling van een dynamisch burgernetwerk.
In testomgevingen (verschillende soorten watermassa's) wordt continue en hoogfrequente monitoring met innovatieve robots ingezet om een ​​reeks fysisch-chemische parameters te meten. Doorlopende observaties ondersteund door een nieuwe mobiele applicatie, ontworpen en ontwikkeld met een burgernetwerk, zullen de door burgers verzonden informatie over de flora en fauna van aquatische ecosystemen verzamelen en structureren. Met een mobiele robot kan voor het eerst het Zenne-kanaal worden verkend in termen van fysisch-chemische parameters om de hefbomen van actie te begrijpen om de kwaliteit ervan te verbeteren. Toegepast onderzoek zal deze verschillende projecten ondersteunen en daarop voortbouwen alvorens bestaande technieken te verbeteren en ze financieel en technisch betaalbaar te maken (doe-het-zelf tools, inzet van laboratoriumtechnieken in het veld). Ten slotte zal een collectieve reflectie (burgers, administratie, universiteiten) via methodologieën van dialoog en netwerkorganisatie de analyse en ontwikkeling van nieuwe experimenten en concrete voorstellen mogelijk maken om de waterkwaliteit in duurzame manier.
In dit project worden innovatieve en gespecialiseerde technische aspecten gedeeld met burgers door middel van actieve wetenschappelijke bemiddeling (doe-het-zelf-tools, genomen burgeractie, co-design van een applicatie, seminars, FabLab) waardoor hun sterke betrokkenheid mogelijk is. SmartWater heeft ook de ambitie om zijn netwerk te bestendigen om zo het milieu in Brussel duurzaam te verbeteren.
AcroniemBRGRD55
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/23

Flemish discipline codes

  • (Waste)water treatment processes