Onderzoek naar de mechanismen van respons en resistentie tegen nieuwe kankerimmunotherapieën bij tumoren die niet reageren op eerdere remming van immuuncontrolepunten

Projectdetails

!!Description

Immuuntherapie is geëvolueerd van een preklinisch onderzoeksonderwerp naar een vorm van standaard
behandeling voor vele tumor types. Belangrijke inspanningen zijn geleverd voor het positioneren van PD-(L)1
en CTLA-4 blokkerende antilichaamtherapie. Helaas zijn de meeste solide tumoren resistent tegen deze
immuuntherapeutica en de mechanismen van resistentie vragen om opheldering. Het RESCUE-project zal
gebruik maken van unieke patiënten materialen afkomstig van lopende academische klinische studies waarin
patiënten met tumoren die refractair zijn aan PD-(L1) blokkade behandeld worden met intratumorale injectie
van myeloïde dendritische cellen die de adaptieve immuniteit kunnen stimuleren, samen met
immuunactiverende adjuvants. Immuuncellen geïsoleerd uit tumorweefsel, cerebrospinaal vocht en bloed
worden verzameld voor, tijdens en na behandeling. Genoomanalyse, genexpressieprofilering en multiplex
immunofluorescentie zal uitgevoerd worden om inzicht te krijgen in mechanismen van respons en resistentie.
Tumor gerichte T-celreceptoren van reagerende patiënten en resistentiemerkers, zoals B7-H3 (reeds
geïdentificeerd als een resistentiemerker voor glioblastoom in een lopende klinische studie), zullen dienen om
nieuwe chimere antigeenreceptortherapieën te ontwerpen. Deze zullen, na validatie met tumorcellen van
patiënten, gebruikt worden om RESCUE behandelingen te ontwikkelen voor patiënten met tumoren die
refractair zijn aan behandeling met PD-(L)1 inhibitoren als monotherapi
AcroniemFWOEOS18
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2231/12/25

Keywords

 • Myeloïde dendritische cellen
 • CAR-T-cellen
 • T-celreceptor
 • multiplex immunohistochemie
 • immuun checkpoint
 • B7-H3
 • PD-1
 • PD- L1,
 • CTLA-4

Flemish discipline codes

 • Adaptive immunology
 • Applied immunology
 • Cancer biology
 • Cancer therapy