Vergemakkelijken van S-R verwerkingsroutes aan de hand van het Simons effect en volgorde effecten.

  Projectdetails

  !!Description

  Het doel van dit project is de mechanismen van stimulus-respons compatibiliteit en het Simon effect te onderzoeken door middel van de analyse van sequentiële effecten en precuing technieken. Recent onderzoek wijst uit dat beide effecten het best verklaard kunen worden door een twee-route systeem, een snelle automatische priming route, en een tragere respons identificatie route. Volgens sommige onderrzoekers zou de automatische route geblokkeerd worden als er respons onzekerheid is. Een alternatieve verklaring die we in dit onderzoek willen nagaan, is dat deze blokkering een neveneffect is van lokale sequentieële afhankelijkheden. Door analyze van de lokale volgorde effecten van stimuli, responsen en stimuli klassen kunnen we nagaan in hoeverre zij het blokkeringseffect verklaren. We vermoeden dat de temporele aspecten hierbij een belangrijke rol spelen omdat in vroeger onderzoek werd aangetoond dat volgorde effecten veranderen van automatische effecten naar verwachtingseffecten als er meer verwerkingstijd beschikbaar is tussen respons en de aanbieding van de volgende stimuli(RSI). Het verband tussen deze twee processenen de veronderstelde verwerkingsroutes zal onderzocht worden in experimenten waarbij stimulus-respons compabilteit en RSI gemanipuleerd worden.
  AcroniemOZR495
  StatusGeëindigd
  Effectieve start/einddatum1/01/0031/12/01

  Flemish discipline codes in use since 2023

  • Anthropology
  • Sociology

  Vingerafdruk

  Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.