Mantelzorg bij HIV/Aids patienten binnen de extra-murale zorg.

Projectdetails

!!Description

Mantelzorg, de peiler van de extramurale zorg voor HIV/

AIDS patienten, is weinig onderzocht.Ons vorig

onderzoek toont nochtans dat ze economisch zeer

belangrijk is: van alle zorgverrichtingen voor AIDS

patienten komt ze op de 2de plaats na hospitalisaties.

Deze gegevens zijn afkomstig van patiënten. In dit

project willen we de mantelzorgers van de patiënten

zelf onderzoeken naar aard, duur en omvang van hun taken

om tot een nauwkeuriger inschatting van de kostprijs te

komen, hun noden en behoeften, naar hun relatie

met gezondheids- en welzijnszorg en

vrijwilligersorganisaties. Ze zullen een interview krijgen

d.m.v. een gestandaardiseerde vragenlijst, en een dagboek

invullen. Om daartoe gemotiveerd te worden zullen ze

regelmatig dienen gevolgd te worden. Dezelfde

onderzoekers als bij de patiënten zullen worden

ingeschakeld om de respons te maximaliseren. Naar ons

weten is dergelijk diepte onderzoek niet eerder

gebeurd.Het project wil de maatschappelijke kost van

HIV/AIDS beter helpen inschatten, en bijdragen tot een

betere samenwerking tussen professionele en informele zorg.

Door ziekte van de onderzoeker is dit project nog niet gerealiseerd.

AcroniemOZR242
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/9831/12/98

Flemish discipline codes

  • Economics and business
  • Sociology and anthropology
  • Health sciences