Boeren als veredelaars: Juridische Mechanismen ter ondersteuning van innovatie door boeren

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksproject onderzoekt hoe de wet boeren zou kunnen
faciliteren in plantenveredeling. De huidige wetten richten zich op
plantenveredeling op industrieniveau, waarbij meestal zaadbedrijven
bevoordeeld worden en de innovatie van boeren genegeerd wordt. Er
zijn verschillende wetten om de ontwikkeling van nieuwe
plantenvariëteiten aan te moedigen die een hoge opbrengst geven of
overleven in veranderde klimatologische omstandigheden. Hoewel
de industrie een rol speelt in de wetenschappelijke veredeling van
planten, hebben boeren ook met succes nieuwe plantenrassen
veredeld die plaatselijk zijn aangepast aan veranderende
klimaatomstandigheden. Wij kunnen alleen van de innovatie van
boeren profiteren als zij de nodige wettelijke steun krijgen. De
huidige wetgeving is niet gunstig voor de plantenveredeling door
boeren. Boeren hebben bijvoorbeeld toestemming nodig om toegang
te krijgen tot moderne plantenrassen voor verdere veredeling en
aanpassing, of boerenrassen komen niet gemakkelijk in aanmerking
voor marketing en verkoop. Daarom willen we onderzoek doen naar
bestaande wetten die boeren beperken in hun mogelijkheden om
nieuwe planten te veredelen en een wettelijk kader voorstellen om
boeren aan te moedigen diverse plantenrassen te veredelen
AcroniemFWOAL1069
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2331/12/26

Keywords

  • plantinnovatie
  • intellectueel eigendom
  • boerenrechten

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Human rights law
  • Intellectual property law
  • Sustainable agriculture
  • Philosophy of law
  • Agribusiness

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.