Federaal Actieplan: Preventie van stress op het werk, fase 2 - statuut van de werknemers

Projectdetails

!!Description

Het objectief van onderhavig projectvoorstel is – in lijn met de hoger beschreven doelstelling – sectorale primaire preventieprojecten te selecteren, opvolgen en evalueren in nauwe samenspraak met de administratie (FOD WASO) en de externe partner voor juridische ondersteuning (Universiteit Gent). Het project zal – in lijn met de oproep – lopen over de periode Mei 2022 tot einde september 2023; en drie opeenvolgende fasen omvatten (selectie, opvolging en evaluatie). We volgen hierbij maximaal de richtlijnen uit de projectoproep. We houden er rekening mee dat de initiële timing vermeld in de projectoproep één maand vertraging oploopt, in onderstaand voorstel hanteren we echter de timing voorgesteld in de tender. De timing kan in ieder geval in onderling overleg nog beperkt aangepast worden.
De VUB-ID equipe zal voor de algemene coördinatie en projectmanagement zorgen, de METICES-ULB equipe zal betrokken zijn bij iedere actie in het werkplan, maar zich in de eerste plaats concentreren op de dossiers die het Frans als voertaal gebruiken.
AcroniemFOD125
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/05/2231/12/23

Keywords

  • Federaal Actieplan
  • Stress op het werk
  • Preventie