Filosofie als reconstructie: individueel - sociaal. Het melioristische pragmatisme van John Dewey. Philosophy as reconstruction: individual - social. The melioristic pragmatism of John Dewey.

Projectdetails

!!Description

Onze hedendaagse maatschappij heet individualistisch te zijn: mensen moeten (en kunnen)vandaag meer dan voorheen zelf zin en betekenis gevenaan hun leven.
Deze aandacht voor het individu heeft positieve kanten, maar doet ook vragen zijzen over het ontbreken van solidariteit en een groeiende vereenzaming en ontreddering door het wegvallen van gemeesnchappelijke referentiekaders. Met dit onderzoek hopen we op een verduidelijking van de dialoog tussen deze twee tegenstellingen waarbij zowel identiteit als gemeenschap gewaarborgd kunnen blijven. Centraal daarbij is het inzicht dat een goed leven mede afhankelijk is van een horizon van gedeelde waarden. We willen enerzijds de vraag stellen naar de hoedanigheid en mogelijkheden van de mens in een geïndividualiseerde en welvarende maatschappij en anderzijds zoeken naar mogelijkheden om de ander te begrijpen en ermee samen te leven. Vertrekpunt hiervoor zal de filosofie van John Dewey zijn. Dewey opende op dit vlak denkpaden en formuleerde de relatie tussen mens en wereld op een zeer kritische en vernieuwende manier. Met de filosofie van Dewey willen we op zoek naar gaan naar de gemeenschap en hun onderlinge relatie in onze moderne samenleving. Filosofie verkrijgt zo een praktisch luik, aangezien het zich richt op de condrete pragmatiek van het alledaagse leven.
AcroniemOZR1548
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/0730/09/08

Keywords

  • ethiek

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy, ethics and religious studies