Financialisering op zijn Belgisch: de veranderende relatie tussen financiewezen en lokale overheden in kaart gebracht

Projectdetails

!!Description

Dit project onderzoekt hoe en waarom Belgische gemeentelijke overheden steeds vaker gebruikmaken van innovatieve financiële instrumenten om hun begroting in balans te brengen en openbare diensten te verlenen. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de term 'financialisation à la belge'. De term financialisering verwijst naar de toenemende rol van financiële markten in verschillende sferen van de samenleving, en in dit geval met name overheden. Wereldwijd vindt financialisering geen uniform proces, maar wordt het gevormd door lokale omstandigheden en agenten. Met de term 'à la belge' sluit het project daarom de financialisering in de multi-scalaire context van België aan, door de geografische en historische contingenties van de veranderende nexus tussen financiën en de staat te traceren. Ten eerste brengt het project de veranderende financiële positie van gemeenten in het politiek-institutionele landschap vanaf 1985 in kaart. Ten tweede onderzoekt het project via een dubbele casestudy twee financiële mechanismen, één met betrekking tot overheidsfinanciering (Municipal Holding en Dexia), en één met betrekking tot de outsourcing van infrastructuurdiensten aan intercommunales (Farys). De derde stap is om deze mechanismen te verklaren door het netwerk van financiële en politieke agenten te onderzoeken die financiële instrumenten verankeren in het openbare beleid van elke dag. Over het algemeen willen de projecten de opkomst van een gecalcialiseerde lokale governance in België kwalificeren, waardoor we meer inzicht krijgen in het constitutieve maar gevarieerde proces van financialisering van de staat.
AcroniemFWOTM810
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1630/12/20

Flemish discipline codes

  • Geophysics not elsewhere classified