Projectdetails

!!Description

Het hoofddoel van het 4-jarige Flamenco-project is om een ​​open cloudgebaseerd softwareplatform te creëren dat speciaal is ontworpen om burgers in staat te stellen om zogenaamde campagnes voor burgerobservatie te creëren en eraan deel te nemen. Een campagne wordt gedefinieerd door belanghebbenden door aan te geven welke gegevens moeten worden verzameld om in kaart te brengen en enige bezorgdheid aan te geven. Vervolgens vindt de campagne plaats via het burgerobservatorium van de belanghebbende, dat ook de voortgang van campagnes bewaakt op het gebied van inkomende gegevens en activiteiten orkestreert in het geval dat de voortgang niet is zoals verwacht. Ten slotte wordt de campagne geanalyseerd door de gevraagde output (kaarten, rapporten) te produceren. Ondanks het feit dat campagnes een redelijk voor de hand liggend begrip zijn, bestaat er momenteel slechts een beperkte ondersteuning voor hen. In dit project zijn ze essentieel om de kloof te overbruggen tussen de bruikbaarheid van belanghebbenden, de kwaliteit van de gegevens en de bekende fijne kneepjes van software die opnieuw kan worden ontworpen. Het platform zal gevaloriseerd worden via een use case in soft mobility, d.w.z. een participatieve datacollectiecampagne zal gelanceerd worden in samenwerking met de stakeholders.
Korte titelFLAMENCO
AcroniemIWTSBO10
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1631/12/19

Keywords

  • burgerobservatorium

Flemish discipline codes

  • Statistics