Vlaamse leerkrachten onderzocht. Implementatie, analyse en valorisatie van de Teaching and Learning International Survey Talis 2018 in Vlaanderen (TALIS 2018).

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksproject stelt enerzijds een rigoureuze implementatie van TALIS 2018 in Vlaanderen voor die voldoet aan de hoogste standaarden zoals voorgesteld door het internationale consortium, anderzijds stellen we een analyse en valorisatie van de oude en nieuwe TALIS-data voor die 1) Vlaanderen vergelijkt met andere Europese landen, 2) trends in kaart brengt obv TALIS 2018, 2013, en 2008 en 3) de reële variatie tussen scholen in Vlaanderen uitdiept. Het project wil inzicht creëren in de 11 thema’s die opgenomen worden in TALIS en stelt een verdere uitdieping voor van 1) de loopbanen van leerkrachten met een focus op zelf-effectiviteit, jobtevredenheid en motivatie, 2) sterk schoolleiderschap met aandacht voor omgang met multiculturele diversiteit en grootstedelijke problematieken en 3) de mentale gezondheid bij leraren en schoolleiders. Voor die laatste uitdieping voorzien we een korte extra module over mentale gezondheid (burnout en psychologische stress) die de data sterk verrijken. Hiermee willen we de nodige indicatoren leveren die bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen uit de beleidsnota onderwijs.
Korte titelTALIS 2018
AcroniemVLOV38
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum10/11/1631/03/20

Flemish discipline codes

  • Methodology of pedagogical and educational research

Keywords

  • onderwijs
  • onderwijsgevende - welbevinden