Focus, kolon en script in het Oudgrieks. (F. Scheppers)

Projectdetails

!!Description

Voorliggend project betreft de volgende aspecten: - op het gebied van de taalkundige beschrijving van het Oudgrieks: de reconstructie van focus (d.i. de pragmatisch-cognitieve prominentie van individuele woorden) en tekst-articulatie in het klassiek Attisch; - op het gebied van de algemene taalkunde: de theorie van beide genoemde taalkundige fenomenen. Als methodologisch-heuristisch criterium wordt uitgegaan van de regels voor de plaats van de zgn. 'postpostiva' (Wackernagels Gesetz) op basis waarvan de grenzen van zgn. 'kola' (cf. 'intonationunits', 'idea units'etc. in de hedendaagse taalkunde) en de prominentie van bepaalde woorden vastgesteld. aansluitens bij recente literatuur op het gebied van de 'Partikelforschung' en de 'discourse analysis' en aan de hand van een extensief corpus-onderzoek, zal aangetoond worden dat de macro-structurele articulatie van het discours, de articulatie op het niveau van de kola én de pragmatisch-cognitieve functie van gefocaliseerde woorden op onderling samenhangende wijze kunnen beschreven worden aan de hand van het begrip 'script' dat toelaat de articulatie en de coherente van het discours grafisch weet te geven.
AcroniemOZR400
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0031/12/03

Flemish discipline codes

  • Languages and literary studies