Voedselverzameling, visserij en jacht als agentschap in koloniaal Centraal-Afrika (ca. 1885 - ca. 1960)

Projectdetails

!!Description

FORAGENCY biedt een nieuwe kijk op inheemse agency in koloniaal Centraal-Afrika. Het bestudeert hoe lokale gemeenschappen erin slaagden hun inmenging door externe krachten tegen te gaan, te verlichten en/of te minimaliseren door het behoud en de aanpassing van reeds bestaand gebruik van de omgeving. Inwoners van Centraal-Afrika mobiliseerden inderdaad foerageren, vissen en jagen om loonarbeid, culturele onderdrukking en economische afhankelijkheid op verschillende manieren te vermijden. Ten eerste, het consumeren, het verwerken en verkopen van foerageer- of jachtproducten vormden bronnen van inkomsten buiten de netwerken van het koloniale kapitalisme. Ten tweede maakten deze praktijken het behoud en de verspreiding van kennis binnen de inheemse sociale structuren noodzakelijk, wat in strijd was met de koloniale "beschavingsmissie". Ten derde omzeilden lokale gemeenschappen de koloniale markteconomie door dergelijke producten te verhandelen en te consumeren.

Het project behandelt vier vragen: [1] Welke technieken worden ingezet voor de jacht, de visvangst en het foerageren? [2] Welke strategieën worden gebruikt om gejaagde en foerageerbare producten te verhandelen en te consumeren tegen de koloniale wetten en waarden in? [3] Hoe zijn economische structuren zoals marktplaatsen en geld gemobiliseerd buiten het koloniale kapitalisme om? [4] Welke kennis is nodig om te jagen, te foerageren en natuurlijke producten te transformeren? Deze vragen zullen worden beantwoord aan de hand van vier thematische deelstudies: over bedwelmende stoffen; over gejaagde en verzamelde voedingsmiddelen; over curatief gebruik van de natuur; en over inheemse milieuagentschappen. In elke deelstudie worden de ecologische interacties tussen vier koloniale steden en hun achterland onderzocht: Léopoldville, Brazzaville, Stanleyville en Usumbura.
FORAGENCY zal archiefgegevens, materiële cultuur, mondelinge getuigenissen en participerende observatie combineren. Het zal leiden tot de ontwikkeling van een nieuw conceptueel kader over inheemse ecologieën, op het kruispunt van decoloniale en posthumanistische studies, die nieuwe perspectieven opent op de geschiedenis van de inheemse reacties op kolonialisme en kapitalisme.
Korte titelFORAGENCY
AcroniemEU655
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2330/09/28

Keywords

  • koloniaal Centraal-Afrika
  • inheemse agency

Flemish discipline codes in use since 2023

  • African history

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.