Francqui Leerstoel VUB 2010-2021: appointed to Maria-Luisa Alegre, University of Chicago

Projectdetails

!!Description

Het laboratorium van prof. Alegre is geïnteresseerd in T-celresponsen in omgevingen van transplantatie, auto-immuniteit en kanker, met de nadruk op muismodellen en opkomende uitbreidingen op klinische vertaling. Een hoofdfocus van het laboratorium is op T-celtolerantie bij transplantatie en hoe infecties en ontstekingen de inductie of instandhouding van tolerantie kunnen beïnvloeden. Ze hebben ontdekt dat transplantatietolerantie kan bestaan ​​op verschillende niveaus van robuustheid, gebaseerd op het aantal mechanismen van T-celtolerantie dat betrokken is, en dat infecties of ontstekingen deze tolerantie kunnen aantasten. De impact van bacteriële infecties op de transplantatieresultaten heeft hen ertoe gebracht te ontdekken dat de microbiota ook de immuunreacties op getransplanteerde organen beïnvloedt en kan worden gemanipuleerd om de overleving van het transplantaat te verlengen. Hun klinische studies waren gericht op de immunologie van ontvangers van transplantaten en van patiënten die geïnfecteerd zijn met de bacteriën die de transplantatieresultaten beïnvloeden, en, gezamenlijk, hebben ze de betrokkenheid van de microbiota onderzocht bij de responsiviteit van melanoompatiënten op immunotherapie.
Acroniemani273
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/22

Keywords

  • T-celresponsen
  • transplantatie
  • auto-immuniteit
  • kanker

Flemish discipline codes

  • Cell movement