Francqui-Leerstoel VUB - Academiejaar 2020-2021: toegekend aan Prof. Leo Storme, Ugent

Projectdetails

!!Description

Prof. Leo Storme is voltijds gewoon hoogleraar aan
Universiteit Gent. Hij is een onderzoeker met een hoogstaande internationale
reputatie in de eindige meetkunde en codeertheorie. Zijn onderzoek werd
bekroond met verschillende onderscheidingen en hij bekleedde in 2006 een
prestigieus fellowship van de Alexander von Humboldt Foundation (Duitsland).
Hij is coördinator en partner in verschillende internationale netwerken, die o.m.
gesteund worden door Scientific Research Networks (WOG) van het FWO. Meer
bepaald is hij woordvoerder van de WOG Coding Theory and Cryptography
waarin ook de VUB onderzoeksgroep Digitale Wiskunde een partner is. In de
periode 2012--2016 was hij één van de Belgische vertegenwoordigers en lid
van het management committee van de EU COST-actie IC1104 Random
Network Coding and Designs over GF(q). Binnen dit netwerk van wiskundigen
en ingenieurs werkzaam aan diverse universiteiten en onderzoeksinstellingen in
de EER werd onderzoek op zowel fundamentele en toegepast wiskundige
aspecten van codeertheorie én toepassingen van codeertheorie binnen de
ingenieurswetenschappen gestimuleerd. Het onderzoeksgebied van prof.
Storme, namelijk codeertheorie in de brede zin van het woord, is dan ook een
uitstekend voorbeeld van een wiskundige discipline waarin het onderscheid
tussen zuivere en toegepaste wiskunde vervaagt en waarin het onderzoek
gestimuleerd wordt door toepassingen in de ingenieurswetenschappen, meer
bepaald door het onderzoek naar efficiënte technologie voor transmissie van
data, en ook steeds meer door problemen uit het groeiende en steeds
belangrijker wordende gebied Data Science. Zo spelen resultaten over
zogenaamde Maximum Distance Separable codes, codes die onder andere door
prof. Storme bestudeerd werden, een steeds belangrijker rol in distributed
cloud storage.

Het onderzoek van prof. Storme sluit nauw aan bij en is ook complementair aan
de onderzoeksexpertises uit de onderzoeksgroepen DIMA (Digitale Wiskunde)
en ALAN (Algebra en Analyse) van de, sinds kort interfacultaire, vakgroep
Wiskunde en Data science. Een grondige kennismaking met de
onderzoeksexpertise van prof. Storme zou ongetwijfeld een sterke en positieve
bijdrage leveren aan de uitbouw van de onderzoekslijn discrete technieken voor
data science binnen onze vakgroep.
AcroniemANI272
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/22

Keywords

  • Geometry
  • coding theory

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Algebraic geometry
  • Coding and information theory

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.