Francqui-Leerstoel VUB - Academiejaar 2023-2024: Prof. dr. Stephane Jaffard , Université Paris Est Créteil

Projectdetails

!!Description

Prof. Dr. Jaffard is wereldvermaard voor zijn onderzoek in de harmonische analyse. In het bijzonder is hij een leidende expert in de multifractale analyse. Kenmerkend voor zijn onderzoek is de sterke link tussen fundamentele en toegepaste wiskunde. Enerzijds lag zijn werk mee aan de basis van vele diepe theoretische ontwikkelingen en anderzijds gebruikte hij deze resultaten om vooruitgang te boeken in allerlei praktische problemen, onder meer in de beeldverwerking en de natuurkunde. Concrete voorbeelden zijn de automatische classificatie van grote collecties van beelden, de detectie van namaak schilderijen (Van Gogh challenge) en de modellering van turbulente stroming. Verder construeerde hij in 1991, samen met Ingrid Daubechies (alumna van de VUB en verbonden met de vakgroep Wiskunde & Data Science) en Jean Lin Journé, zogenaamde Wilson basissen. Deze wiskundige objecten worden sindsdien gebruikt in tal van toepassingen, zo zijn ze een essentieel ingrediënt in de recent ontwikkelde procedure om zwaartekrachtgolven waar te nemen.
AcroniemANI366
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/09/2331/08/24

Keywords

  • multifractale analyse

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Abstract harmonic analysis

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.