FRHYMAP (flood risk scenario's and hydroclimatologic mapping).

Projectdetails

!!Description

De afvoeren in enkele experimentele bekkens van de stroomgebieden van de Maas en Rijn worden gesimuleerd met hydrologische modellen ontwikkeld door onderzoeksinstellingen uit Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en België. Het doel is om de dynamische effecten van de afvoer te bepalen om aldus hoogawaterafvoeren en overstromingen beter te kunen voorspellen en te voorkomen. Het hydroogische model ontwikkeld door de VUB zal voornamelijk toegepast worden om de hydrologissche processen te onderzoeken in het stroomgebied van de Alzette, een zijrivier van de Moezel, in Luxemburg. Deze simulaties zullen toelaten om een hydrologische atlas op te stellen, waarbij rekening zal gehouden worden met de dynamiek in het bekken. Een dergelijke atlas moet toelaten om de waarschuwingssystemen te perfectioneren en om overstromingen beter in te schatten, zodat een beter inzicht verkregen wordt in het hydrologisch functioneren van een stroomgebied.
AcroniemOZR596
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0131/12/02

Flemish discipline codes

  • Earth sciences