Van goedkoop naar voor niets: een analyse van de economische, operationele, sociaal-ruimtelijke en politieke dynamieken van gratis openbaar vervoer

Projectdetails

!!Description

Het projectvoorstel richt zich op het afschaffen van de tarieven voor de gebruikers van openbaarvervoersystemen (FFPT). Hoewel FFPT vandaag in Europa een gevestigde praktijk is, blijft het een grotendeels controversiële en onvoldoende onderzochte maatregel. De belangrijkste doelstelling van het project is daarom om zowel vervoersgerelateerde (economische, operationele) als stedelijke (sociale, ruimtelijke en politieke) aspecten van FFPT te doorgronden. Het project bouwt voort op drie onderzoeksstrategieën, volgens een mixed-method benadering. Ten eerste zal een globaal onderzoek alle bekende gevallen van FFPT oplijsten en analyseren, om de economische en operationele dimensie van FFPT in kaart te
brengen. Ten tweede zullen de specifieke gevallen van Duinkerke en Luxemburg worden bestudeerd. Bevragingen en interviews bij gebruikers zullen verhelderen op welke manier het afschaffen van de tarieven het reisgedrag, de levensstijl en het welzijn bij verschillende sociaaleconomische groepen beïnvloedt. De standpunten van lokale belanghebbenden, politieke organen, verkiezingsprogramma’s en de media zullen worden geanalyseerd om de ruimtelijke en politieke impact van FFPT in kaart te brengen, over instellingen en grenzen heen. Ten derde zal het projectteam experten samenbrengen in een reeks van focusgroepen om, voortbouwend op de inzichten uit Duinkerke en Luxemburg, scenario's voor de mogelijke afschaffing van de openbaarvervoertarieven in Brussel te ontwikkelen en te analyseren.

AcroniemFWOAL943
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/23

Keywords

  • fare-free public transport
  • transport policy
  • urban policy

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Urban and regional geography

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.