Van goedkoop naar voor niets: een analyse van de economische, operationele, sociaal-ruimtelijke en politieke dynamieken van gratis openbaar vervoer

Projectdetails

!!Description

Het projectvoorstel richt zich op het afschaffen van de tarieven voor
de gebruikers van openbaarvervoersystemen (FFPT). Hoewel FFPT
vandaag in Europa een gevestigde praktijk is, blijft het een
grotendeels controversiële en onvoldoende onderzochte maatregel.
De belangrijkste doelstelling van het project is daarom om zowel
vervoersgerelateerde (economische, operationele) als stedelijke
(sociale, ruimtelijke en politieke) aspecten van FFPT te doorgronden.
Het project bouwt voort op drie onderzoeksstrategieën, volgens een
mixed-method benadering. Eerst zal een wereldwijd onderzoek
geselecteerde gevallen van FFPT analyseren om de economische en
operationele dimensie van FFPT in kaart te brengen. Ten tweede
zullen de specifieke gevallen van Luxemburg en Duinkerke worden
bestudeerd. Bevragingen en interviews bij gebruikers zullen
verhelderen op welke manier het afschaffen van de tarieven het
reisgedrag, de levensstijl en het welzijn bij verschillende
sociaaleconomische groepen beïnvloedt. De standpunten van lokale
belanghebbenden, politieke organen, verkiezingsprogramma’s en de
media zullen worden geanalyseerd om de ruimtelijke en politieke
impact van FFPT in kaart te brengen, over instellingen en grenzen
heen. Ten derde zal het projectteam experten samenbrengen in een
reeks van focusgroepen om, voortbouwend op de inzichten uit
Duinkerke en Luxemburg, scenario's voor de mogelijke afschaffing
van de openbaarvervoertarieven in Brussel te ontwikkelen en te
analyseren.
AcroniemFWOTM997
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/11/2031/01/24

Keywords

  • gratis openbaar vervoer
  • vervoersbeleid
  • stedelijk beleid

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Social geography
  • Economic geography
  • Political geography
  • Geography of mobility and transportation
  • Urban and regional geography

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.