Van het beloofde land: een historisch sociolinguïstisch onderzoek naar de invloed van het Engels op het taalgebruik van Vlaamse emigranten

Projectdetails

!!Description

Sinds de baanbrekende studie van Haugen (1953) hebben
erfgoedtalen in Noord-Amerika genoten van aanzienlijke linguïstische
aandacht. En hoewel de dynamiek tussen het Engels en veel
Westerse talen inderdaad uitvoerig onderzocht is, is onderzoek naar
het Belgisch-Nederlands als erfgoedtaal in de Verenigde Staten
nagenoeg onbestaande. Toch is het ook interessant om het
Belgisch-Nederlands te bestuderen vanwege haar unieke
sociolinguïstische geschiedenis.
Deze studie heeft daarom als doel die lacune op te vullen door het
taalgebruik van Vlaamse emigranten in de V.S. te onderzoeken in de
19e en 20ste eeuw. Concreet bestudeer ik het Engels – Nederlands
contact op drie niveaus. Eerst focus ik op de maatschappelijke
aspecten van taalcontact met een metalinguïstische studie die zich
toelegt op het discours rond het Engels in Amerikaans-Vlaamse
kranten. Vervolgens kijk ik naar taalcontact en het individu door de
invloed van sociale variabelen na te gaan op het aantal en het type
ontleningen in een brieven- en krantencorpus. Zo kan ik ook de
impact onderzoeken van een pragmatische factor, nl. discours genre.
Tot slot zoom ik in drie casestudies in op drie linguïstische aspecten:
lexicon en woordvorming, semantisch-pragmatische invloed, en
inflectionele morfologie. Dit project zal een precieze kijk bieden op
het Belgisch-Nederlands als erfgoedtaal, alsook de rol van de
sociolinguïstische situatie voor de migratie belichten, door aandacht
te besteden aan de Belgische taalgeschiedenis.
AcroniemFWOTM1062
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2131/10/25

Keywords

  • migratie
  • historische sociolinguïstiek van het Nederlands
  • erfgoedtaallinguïstiek

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Historical linguistics
  • Sociolinguistics
  • Contact linguistics
  • Dutch language
  • Corpus linguistics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.