Functie en dynamiek van residente levermacrofagen (Kupffer cellen) tijdens Listeria infectie

Projectdetails

!!Description

De lever heeft een centrale rol in efficiënt nutriëntmetabolisme, afbraak van toxines en immuun surveillance tegen intravasculaire infecties. Listeriosis, veroorzaakt door voedselpathogeen Lysteria monocytogenes, is een ziekte die voornamelijk de lever en hersenen van immuungecompromiteerde individuen aantast. In zwangere vrouwen kan ernstige ziekte zelfs leiden tot een miskraam.
Experimentele Listeriosis in muizen wordt als model reeds meer dan 50 jaar gebruikt in het lever immunologie veld. Recente bevindingen tonen aan dat bepaalde lever immuuncellen, macrofagen genaamd, deels bestaan uit cellen die orgaan-resident zijn en dus reeds aanwezig waren voor de start van de ziekte en deels bestaan uit cellen die pas worden aangetrokken tijdens ziekte progressie. Lever macrofagen kunnen zowel een beschermende als een destructieve rol spelen tijdens lever inflammatie, wat deels verklaard kan worden door deze inherente diversiteit in hun oorsprong.
Het ontbreken van unieke merkers die specifiek residente of gerecruteerde macrofagen identificeren heeft echter het onderzoek naar hun specifieke rol bemoeilijkt. De recente validatie van een merker die specifiek wordt uitgedrukt door de residente levermacrofagen, namelijk de Kupffer cellen (KCs), heeft ons in staat gesteld om nieuwe transgene muizenstammen te ontwikkelen, die het mogelijk maken om KCs in vivo te volgen, te depleteren of om KC-specifieke knock-out muizen te creëren.
Gebruik makend van deze nieuwe tools, willen we de functionele rol van KCs tijdens Listeria infectie ontrafelen. Macrofaag-gerichte therapieën worden meer en meer realiteit in de klinische setting. Een grondig begrip van de functie van KCs tijdens Listeriosis zou dan ook aanleiding kunnen geven tot nieuwe inzichten, die het mogelijk maken om infectie gerelateerde leverschade in patiënten tegen te gaan.
AcroniemFWOTM859
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/1730/09/21

Keywords

  • Kupffer Cell

Flemish discipline codes

  • Bio-informatics and computational biology not elsewhere classified