Toekomstbestendige mensenrechten door een meer robuuste rekenschapsplichtigheid

  • De Hert, Paul (Administrative Promotor)
  • Destrooper, Tine (Co-Promoter)
  • Smet, Stijn (Co-Promoter)
  • Dembour, Marie-Bénédicte (Co-Promoter)
  • Vandenhole, Wouter (Co-Promoter)
  • Van Brakel, Rosamunde Elise (Medewerker)

Projectdetails

!!Description

Van mensenrechten wordt steeds vaker gezegd dat ze in crisis zijn. Dit kan deels worden verklaard doordat de grootste mensenrechtenvraagstukken complex en meerlagig zijn, en zich aandienen in een al even complexe en snel-veranderende sociale omgeving. Als mensenrechten relevant willen blijven als breed aanvaard kader in de strijd voor sociale rechtvaardigheid, moeten een aantal centrale beginselen dringend herdacht worden. Er is, meer bepaald, een urgente nood aan een meerzijdige interpretatie van rekenschapsplichtigheid. Dat is wat dit multidisciplinair project beoogt te doen. Dit project stelt een nieuwe benadering voor van wat we erkennen als mensenrechtenschending, wie daarvoor rekenschapsplichtig is, en hoe een dergelijke rekenschapsplichtigheid in de praktijk kan worden gebracht. Bouwend op de juridische, sociaalwetenschappelijke, antropologische en criminologische expertise van de consortium-leden, identificeert dit project paden naar een adequatere rekenschapsplichtigheid binnen het recht van de mensenrechten, in aanpalende domeinen van het recht en buiten het recht. Deze paden zullen samen leiden tot een meer robuste rekenschapsplichtigheid die bijdraagt aan reële bescherming van mensenrechten.
AcroniemiBOF/21/031
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Human rights law
  • Human rights and justice issues

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.