Vaag Answer Set Programmeren 2.0.

  • Vermeir, Dirk (Administrative Promotor)
  • De Cock, Martine (Co-Promoter)
  • Schockaert, Steven (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

In een lopend FWO-onderzoeksproject ontwikkelen we vaag answer set programmeren (FASP; fuzzy

answer set programming) om op een declaratieve manier te kunnen redeneren over expertkennis in domeinen waar gradaties een belangrijke rol spelen. Het voorgestelde project heeft als doel om de toepasbaarheid van dit formalisme uit te breiden naar contexten waar kennis op alternatieve manieren bekomen wordt. In de eerste plaats zullen we ons hierbij toespitsen op kennis die gehaald wordt uit metadata van web 2.0 systemen. Hierdoor moeten een aantal aannames rond vaag answer set programmeren opnieuw bekeken worden, zoals de minimaliteitsvoorwaarde van  xpunten in de de nitie van answer sets. Bovendien speelt ook onzekerheid een veel belangrijkere rol, aangezien de betrouwbaarheid van de ge extraheerde informatie zal vari eren naargelang de gebruikte bron en techniek. Ten slotte moet extra aandacht geschonken worden aan uiterst e ci ente algoritmen, gezien de schaal van het web. Om dit te realiseren, argumenteren we dat een evolutie in de FASP-methodologie noodzakelijk is, die vergelijkbaar is met de evolutie van de idee van een semantisch web (de focus van het lopend onderzoeksproject over FASP) naar het web 2.0. Vandaar ook de titel van het voorgestelde project: fuzzy answer set programming 2.0.
AcroniemFWOAL532
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1031/12/13

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Mathematical sciences and statistics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.