G proteïne-gekoppelde receptoren : functionele genoomanalyse, moleculaire farmacologie, structuur-functie studies.

Projectdetails

!!Description

Het renine-angiotensine systeem is het meest potente hormonale system ter controle van de natrium balans, lichsaamsvocht volumes en arteriele bloeddruk. De effecten van Ang-(1-7) en Ang IV gechieden niet via AT1/AT2 receptoren en het bestaan van specifieke receptoren (respectivelijk AT(1-7) en AT4) en zelfs subtypes hiervan werden voorgesteld gebaseerd op functionele data (meestal op weefsels) en radioligand binding (meestal op membranen).Ons project beoogt een grondige karakterisatie van de moleculaire en bindingseigenschappen van dergelijke receptoren en van de natuur van de geactiveerde signaalmechanismen in verschillende weefsels. Verschillende strategieen zullen aangewend en gecombineerd worden.

- Gebruik van celllijnen die de gewenste receptoren tot uitdrukking brengen. Radioligand binding en functionele studies zullen op intacte cellen uitgevored worden.

- Screening (HPLC en massaspectrometrie) van proteolytische degradatieprodukten van alle peptiden door elk cell type en oppuntstelling van optimale blokering van betrokken peptidasen

- N-terminaal-getritieerde radioliganden zullen aangewend en desnoods aangemaakt worden.

- Meting van snelle ‘second messenger’ responsen (cAMP, inositol fosfaten, [Ca2+]i (bioluminescentie in aequorin-getransfecteerde cellen), cGMP, protein-tyrosine fosfatase en Erk-2 activiteit, NO (microsensor-gebaseerd), prostaglandin vrijmaking, extracellulaire verzuring (cytosensor)).

- fotoaffiniteirtsmerking.Met de geschikte technieken en test condities (zie bovenaan), zullen “weeskind” GPCR’s gescreend worden op hun vermogen om met deze peptiden te interageren.

AcroniemDWTC121
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0231/12/06

Flemish discipline codes

  • Basic sciences
  • Biological sciences