GEAR: Ontwikkeling van technologieën voor duurzame materialen

Projectdetails

!!Description

De ‘European Green Deal’ wil een antwoord bieden op klimaat en milieu gerelateerde uitdagingen. Het omhelst een nieuwe groeistrategie die tot doel heeft de EU om te vormen tot een goede en welvarende maatschappij, met een moderne en competitieve economie die efficiënt omgaat met grondstoffen. Er wordt gestreefd in 2050 naar 0% uitstoot van broeikasgassen en een situatie waar economische groei los staat van meer gebruik van grondstoffen. Met dit project over Duurzame Materiaal Technologieën - Sustainable Material Technologies (SuMaT), willen wij bijdragen tot de realisatie van die doelstellingen. Materialen liggen aan de basis van alle technologische producten die we dagdagelijks gebruiken. Ze kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden in klassen: op basis van hun natuur (metalen, polymeren, keramische materialen, composieten, …), van hun eigenschappen, van hun toepassingen. De keuze van het beste materiaal voor een welbepaalde toepassing is niet eenduidig. In de context van Green Deal moeten we onze strategie van materiaal selectie en design herdenken. De design van een materiaal heeft impact op zijn volledige levenscyclus: van grondstoffen en gebruikte productie techniek, verwerking tot een apparaat, het functioneren van het materiaal in het apparaat, over recyclage of hergebruik tot einde levensduur. Daarnaast is er ook een sterke economische druk om snel duurzame en hernieuwbare materialen naar de markt te brengen. Snelle materiaal ontwikkeling maakt het proces niet alleen goedkoper, het leidt ook tot een sterk marktvoordeel. De uitdagingen gecreëerd door de maatschappelijke veranderingen zijn groot. Denk maar aan enkele voorbeelden: sanitaire omstandigheden die anti-virale en gemakkelijk te reinigen oppervlakken vereisen, e-mobiliteit die lichte voertuigen en performante batterijen vraagt, de opwarmingsproblematiek die alternatieven vereist voor klassieke cementmaterialen, materialen op basis van alternatieve grondstoffen bvb. bio-gebaseerd… De virtuele design tool, gebaseerd op geavanceerde karakterisatie technieken en predictieve multi-schaal modellering, die in dit project ontwikkeld en uitgerold wordt in de industrie, is essentieel om deze transitie in strategie teweeg te brengen.
AcroniemIOF3020
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/25

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Air pollution and control

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.