GEAR: TOPGUN: Ontwikkeling van Peptidomimetische Theranostica en GMP productie platform

Projectdetails

!!Description

Het huidige programmavoorstel combineert de multidisciplinaire-complementaire expertise en bestaande intellectuele eigendom van ORGC en de BIP tot een innovatieve waardepropositie voor de ontwikkeling van nieuwe en verbeterde diagnostische instrumenten voor een aantal ziektestaten, waaronder de eerste kanker-gerelateerd zullen zijn: EGFR (longkanker) en CEA (darmkanker). Deze diagnostische middelen zullen de vorm aannemen van radioactief gelabelde peptiden, die zullen worden afgeleid uit het antigeenbindende gebied van complementaire nanobodies (enkel domein antilichamen) waarmee de aanvragers veel ervaring hebben. De complementaire expertise – peptidesynthese, radiofarmacie enz. – zal echter de vertaling van grote (~15 kDa) eiwitten naar kleinere (~1,5 kDa), goedkopere peptiderivaten die in vivo kunnen worden gebruikt, mogelijk maken. Ons doel daarom is om ten minste één peptide tracer te ontwikkelen die voldoende activiteit en een geschikt farmacologisch profiel heeft om in vivo te worden gebruikt, en die voordelen biedt ten opzichte van bestaande diagnostische moleculen. Om succesvolle moleculen heen zal een spin-off worden opgezet om de productie, distributie, , validatie en uiteindelijk het gebruik bij patiënten te coördineren. Als alternatief kunnen zulke verbindingen worden gelicentieerd. De aanwezigheid en expertise van een GMP productiesite voor radiofarmaca (BIP), en in het bijzonder voor IMP’s, is een groot pluspunt met het oog op de evaluatie van de peptide tracer in een first-in-human/fase 1 klinische proef bij patienten. Het consortium heeft ervaring met het uitvoeren van dergelijke studies in het UZ Brussel, en de inhouse mogelijkheid om het peptide-radiofarmacon volgens de strenge GMP-normen te kunnen produceren is zeer waardevol, aangezien IMP’s aan deze normen dienen te voldoen. Tegelijkertijd zijn de BIP-faciliteiten beschikbaar voor contractonderzoek waarvoor we een afzonderlijk, complementair valorisatietraject hebben gecreëerd om een bron van inkomsten te creëren gedurende de hele levenscyclus van het programma. Alle hierboven beschreven inspanningen van het programma zullen aanzienlijk profiteren van de steun van een gespecialiseerde, fulltime IOF-functionaris die verantwoordelijk zal zijn voor de coördinatie van het innovatietraject en voor het creëren en stabiliseren van bruggen tussen (basis, strategisch en toegepast) onderzoek in de consortiumgroepen, preklinische en klinische ontwikkeling en industriële toepassingen. Door de expertise van het consortium te combineren met de geplande inspanningen om de interne octrooiportefeuille en het samenwerkingsnetwerk uit te breiden – evenals betrokkenheid bij het opstellen van marktonderzoeksrapporten en het businessplan dat nodig is om zich voor te bereiden op spin-off – zal de IOF-officier volledig inzicht hebben in de industriële behoeften en het gehele traject: van moleculen tot markt. Er wordt tegelijk ook support verleend door externe ondersteuning, zoals door bedrijfsontwikkelaars en contractmedewerkers met expertise op het gebied van marktonderzoek of de juridische redactie die nodig is voor octrooiering, die de valorisatiefunctionaris zal ondersteunen bij de coördinatie van de activiteiten van het consortium.
AcroniemIOF3018
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/25

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Radiopharmacy

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.