Projectdetails

!!Description

Venturing in het domein van de gezondheidstechnologieën van de toekomst is het centrale thema van het Gear consortium “Tech4Health” waar onderzoekers van 2 departementen aan deelnemen: ETRO, het department van Elektronica en Informatica, INDI, het department van industriële ingenieurstechnieken van de faculteit van de Ingenieurswetenschappen. Multidisciplinaire technologische evolutie in deze sector is de sleutel op mondiaal niveau: 1) om de kostenimpact van de gezondheidszorg beheersbaar te houden in de 'Westerse' wereld als gevolg van een toenemende vergrijzing en een toenemende bevolking die lijdt aan 'moderne' ziekten; 2) om toegang te geven tot medische basiszorg in landen met middelhoge en lage inkomens, maar met intrinsiek sterke economische groeiperspectieven, éèn van de belangrijke Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De verschillende valorisatiestrategieën vertrekken vanuit de visie om audio, video, hyperdimensionale signalen en sensoren voor verschillende sectoren maatschappelijk betekenis te geven en unieke waarde te leveren door de multidisciplinaire ingenieursbenadering. Het verticale technologie platform is gebaseerd op de langdurige expertise op het gebied van data-acquisitie en embedded sensorsystemen, draadloze sensornetwerken, data science inclusief kunstmatige intelligentie en big data-technieken, en datavisualisatie inclusief augmented en virtual reality. De valorisatiestrategie is ontwikkeld vanuit drie invalshoeken: vanuit een patiëntgericht oogpunt de behoeften invullen van nieuwe en verbeterde medische apparaten en apparatuur, vanuit een ziekenhuisgericht oogpunt de behoeften invullen van nieuwe ziekenhuisapparatuur en infrastructuur en ten slotte verbetering van het dagelijks welzijn in een moderne omgeving vanuit het oogpunt van de samenleving. Spill-over van de technologische ontwikkelingen naar smart industry drijft uiteindelijk de ontwikkeling van het laatste valorisatiespoor.
Trefwoorden: medische toestellen, digitaal gezondheidsplatform, artificiële intelligentie (AI), welzijn, hospitaal infrastructuur, augmented reality (AR) and virtual reality (VR), slimme industrie 4.0, wearables, embedded systemen, computer ondersteunde diagnosis
AcroniemIOF3016
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2124/12/25

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Primary health care

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.