GeohazarDs in AfricaN CitiEs: patronen, tarieven en duurzaamheid in stedelijke contexten

Projectdetails

!!Description

Afrika staat tegenwoordig voor meerdere uitdagingen, waaronder economische ontwikkeling, bevolkingsgroei, milieukwesties en klimaatverandering, om er maar een paar te noemen. Geconfronteerd met deze uitdagingen, genereren snelgroeiende steden in Afrika grote bezorgdheid in termen van de toenemende gevolgen van geografische gevaren zoals aardverschuivingen, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, lokale bodemdaling, instorting van de grond en geulerosie. Hoewel er de afgelopen tien jaar aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het opzetten van instellingen en regelgeving voor risicovermindering in Sub-Sahara Afrika, blijft de kennis over gevaren en capaciteiten om adequate risicovermindering te ontwerpen en te implementeren uiterst beperkt. De algemene wetenschappelijke doelstelling op korte termijn (5 jaar) van dit FED-tWIN-project is om inzicht te verwerven in basislijnpatronen / percentages van geografische gevaren in stedelijke contexten. Het onderzoek zal zich richten op de studie van geologische gevarenpatronen / -snelheden die voorkomen onder natuurlijke omstandigheden, evenals de manier waarop mensen deze processen hebben beïnvloed of hun blootstelling aan deze processen, waardoor het risiconiveau toeneemt. De specifieke doelstellingen zijn (1) het schatten van de oppervlakteverdeling van grondvervormingen die samenhangen met geologische gevaren in stedelijke contexten ten zuiden van de Sahara; (2) het documenteren van actieve processen voor geo-gevaren met behulp van een reeks technieken om de meest geschikte strategieën te identificeren voor operationele monitoring van deze gebeurtenissen met behulp van een combinatie van gegevens (op de grond, in de lucht en in de ruimte) / platforms en analytische technieken; (3) het onderzoeken van de wisselwerking tussen natuurlijke (klimatologische, geomorfologische, seismische omstandigheden) en door de mens veroorzaakte parameters (stadsuitbreiding, stedelijke infrastructuur, verandering in landgebruik) die de dynamiek en frequentie-magnitudeverhoudingen van deze processen in deze omgevingen beheersen. De wetenschappelijke doelstelling op lange termijn (10 jaar) is om specifieke expertise te ontwikkelen op het gebied van teledetectie en geologische risico's in Afrika en met Afrikanen rond een sterke samenwerking tussen de VUB-afdeling Geografie en het KMMA-departement Aardwetenschappen om de uitdagingen aan te pakken. tot rampenrisicovermindering. Het project bouwt voort op de unieke bestaande expertise en netwerken van medewerkers van beide instellingen. Tijdens de eerste twee jaar van het project zal de FED-tWIN-onderzoeker vertrouwd raken met nieuwe technieken en vaardigheden die hij / zij geacht wordt te beheersen (naast degene waarmee hij / zij al ervaring heeft); kapitaliseren op de KMMA / VUB-expertise in de te gebruiken sleuteltechnieken. De recente komst van hoogfrequente satellietgegevensverzameling (bijv.Sentinel-1 en -2, planeetbeelden) opent de ruimte voor systematische gegevensanalyse voor een grote reeks stedelijke doelen met behulp van de modernste methoden. Radar-teledetectietechnieken zijn een prioriteitsmethode voor de FED-tWIN-kandidaat. Een belangrijk aspect zal ook de integratie zijn van de collectie historische luchtfoto's van het KMMA in het onderzoek, aangezien het de potentie heeft om belangrijke informatie te onthullen over de toestand van het milieu vanaf het midden van de 20e eeuw tot vandaag. Verwacht wordt dat de FED-tWIN-onderzoeker een leider wordt in zijn / haar vakgebied met een grote autonomie voor het ontwikkelen van nieuwe synergieën, partnerschappen, externe projectfinanciering en supervisie van studenten (PhD en MSc). Deze belangrijkste uitdagingen zijn in overeenstemming met de huidige O & O-strategieën van de twee instellingen.
Korte titelGUIDANCE
AcroniemFEDTWIN1
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2030/09/25

Keywords

  • Earth processes
  • remote sensing
  • natural hazards
  • Environmental changes
  • modelling
  • Africa

Flemish discipline codes

  • Other earth sciences not elsewhere classified
  • Remote sensing