Gift ter ondersteuning van het fundamenteel onderzoek naar fragiliteit bij ouderen

Projectdetails

!!Description

De Nationale koepel van AXXON, Physical therapy in Belgium werd als onafhankelijke organisatie opgericht op 8 september 2009 uit een fusie van het Nationaal KinesitherapeutenKartel en AKB. Op 6 oktober 2009 werd de franstalige vleugel AXXON, Qualité en Kinésithérapie opgericht gevolgd door de nederlandstalige vleugel AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie op 8 oktober 2009. AXXON, Physical therapy in Belgium telt ongeveer 6000 leden, die voornamelijk lid zijn van een lokale kring.

Doelstelling en visie

Een dynamische en actuele visie op kinesitherapieDe kinesitherapie in België wordt hoofdzakelijk aanzien als curatieve somatische zorg. Deze is bestemd voor mensen met verschillende zorggraad en zorgbehoeften, ongeacht de leeftijd en de levensfasen waarin zij zich bevinden. In tweede instantie heeft de kinesitherapie een - vandaag onvoldoende omschreven en ingevulde - taak inzake primaire en secundaire preventie.

De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen. Voornamelijk in een context van gezond functioneren. Hij richt zich op het herstel, het behoud en het vergroten van de kwaliteit van bewegen. Hij houdt rekening met de meest functionele aspecten van de patiënt, bevordert zijn fysische mogelijkheden, activiteiten en maatschappelijke participatie.
AcroniemGIFT136
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum9/07/1231/12/12

Flemish discipline codes

  • Biological sciences

Keywords

  • gerontologie