Global Usumbura: Het in kaart brengen van “derde actoren” en hun internationale handelsnetwerken in koloniaal Ruanda-Urundi adhv juridische archieven (jaren 1920-1940).

Projectdetails

!!Description

Wat de Belgische koloniale geschiedenis betreft, hebben de mandaatgebieden Ruanda en Urundi aanzienlijk minder wetenschappelijke aandacht gekregen dan de Congolese context.Bovendien focust het onderzoek naar het koloniale verleden van België in de eerste plaats op Belgische en Centraal-Afrikaanse actoren, of de relatie tussen beide, wat het risico inhoudt dat een enge koloniale binaire logica wordt versterkt. Dit project overstijgt deze beperkingen van de bestaande literatuur over Belgisch koloniaal Afrika door in te zoomen op een derde categorie van actoren in koloniaal Ruanda-Urundi, namelijk die van handelaars van Arabische en Zuid-Aziatische afkomst. Qua bronmateriaal baseert het project zich op archiefdocumenten van de rechtbank van eerste aanleg in Usumbura (vandaag Bujumbura), die nooit geraadpleegd werden bij gebrek aan een inventaris. Tot op heden was geen enkele onderzoeker op de hoogte van het bestaan van deze gerechtelijke dossiers. Een belangrijke eerste stap is dus het in kaart brengen van dit archieffonds, dat ongeveer 13 strekkende meter burgerlijke rechtszaken bevat, daterend van 1924 tot 1949. In een tweede fase zal dit project onderzoekswegen openen om meer inzicht te krijgen in de wereldwijde netwerken waarvan deze handelaren deel uitmaakten, hun relatie tot Europese tegenhangers en hun behandeling door de koloniale staat.
AcroniemOZR4239
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2431/01/28

Keywords

  • Koloniale geschiedenis
  • mondiale handelsnetwerken
  • Ruanda-Urundi
  • Gerechtelijke geschiedenis

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.