Begeleidingsopdracht in het kader van het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP)

 • Bradt, Lieve (Coördinator)
 • Spruyt, Bram (Administrative Promotor)
 • Put, Johan (Co-Promoter)
 • Stefaan, Pleysier (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

Het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan (JKP) kent zijn decretale grondslag in het decreet van
20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. Art. 3, § 1 stelt het
volgende:

Uiterlijk een jaar na het begin van elke regeerperiode legt de Vlaamse Regering een Vlaams jeugd- en
kinderrechtenbeleidsplan voor aan het Vlaams parlement. Dat jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan legt het jeugd-
en kinderrechtenbeleid van de Vlaamse Regering vast. Het geeft voor de volgende beleidsperiode en binnen een
algehele visie op de jeugd en het jeugd- en kinderrechtenbeleid, de prioritaire doelstellingen van de Vlaamse
Regering aan en bepaalt de resultaatsindicatoren.

Samen waarborgen de partners dat de acties en doelstellingen binnen deze projectplannen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART) worden opgesteld. Het gaat specifiek over de projectplannen die voor de volgende prioriteiten, bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018, zullen worden opgesteld:

1. Welbevinden en Positieve identiteitsontwikkeling
2. Gezonde en Leefbare Buurten
3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet
4. Vrijetijdsbesteding voor allen
5. Mediawijsheid

Gezien de unieke expertise van de verschillende vakgroepen die het JOP uitmaakt, nemen de onderzoekers van KU Leuven prioriteit 1 en 2 op zich, VUB 3 en 5 en UGent prioriteit 4. Het JOP bekleedt een unieke positie als wetenschappelijk steunpunt inzake Jeugd; dit consortium van
verschillende vakgroepen bundelt jaren expertise in bovenstaande thema’s en onderzoek inzake de beoogde doelgroep en wordt daarom als prioritaire partner voor deze opdracht onder de arm genomen.
AcroniemVLOV109
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2031/12/24

Flemish discipline codes

 • Sociology of child, adolescence and youth

Keywords

 • Welbevinden en Positieve identiteitsontwikkeling
 • Gezonde en Leefbare Buurten
 • Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet
 • Vrijetijdsbesteding voor allen
 • Mediawijsheid
 • Jeugd