H2020: RIA: HumanE-AI-Net: HumanE AI Netwerk

Projectdetails

!!Description

Het hoofdoel is de ontwikkeling van een robuust en te vertrouwen AI mogelijkheid om het "begrijpen" van mensen, aangepast tot het complex echte wereld omgevingen, en de juiste interacties in een complexe sociale setting. het doel is aanleveren van AI systemen dat de menselijke capaciteiten vergroten en het versterken van individuelen en gemeenschappen als een geheel terwijl respect te tonen voor de menselijke autonomie en zelf beradenheid.

Funding Aknowledgement(s)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No [Number]
Korte titelHumanE-AI-Net
AcroniemEUAR31
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/09/2031/08/24

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Machine learning and decision making

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.