Schadelijke culturele praktijken: een kritische analyse van cross-culturele discours en morele begripsvorming inzake gender, seksualiteit en lichamelijkheid

  • Coene, Gily (Administrative Promotor)
  • Longman, Chia (Co-Promoter)

Projectdetails

!!Description

Het begrip 'schadelijke culturele praktijken' wordt steeds meer gebruikt in de ontwikkeling en het mensenrechten discours om te verwijzen naar praktijken zoals genitale knipogen, eergerelateerd geweld of gedwongen huwelijken. Dit concept is echter niet onderzocht vanwege zijn wetenschappelijke levensvatbaarheid en evenmin is er een systematische poging gedaan om een ​​kritische en interculturele vergelijkende benadering toe te passen op normatieve kwesties met betrekking tot gender, seksualiteit en belichaming. Het doel van dit project is (1) kritisch kijken naar de analytische levensvatbaarheid en het strategisch potentieel van het concept van schadelijke culturele praktijken; (2) om een ​​beter inzicht te krijgen in de manier waarop vrouwen in een migratiecontext morele en culturele opvattingen over gender, seksualiteit en belichaming ervaren en onderhandelen, en (3) om een ​​alternatief raamwerk te ontwikkelen dat verschillende culturele perspectieven en epistemologieën omvat en dat maakt het mogelijk om genderongelijkheid en discriminerende praktijken ter discussie te stellen, uit te leggen en aan te vechten. Het project bevindt zich op het kruispunt van ethiek en antropologie en put uit theoretische inzichten uit de feministische ethiek en epistemologie, de antropologie van moraliteit en hedendaagse theorieën over religie en secularisme. Het gaat om een ​​conceptueel en empirisch onderzoek dat discours, narratieve en intersectionele analyse toepast. Het project omvat verschillende case-studies over morele en culturele inzichten in gender, seksualiteit en belichaming in een migratiecontext.
AcroniemFWOAL779
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1531/12/18

Keywords

  • ethiek

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Philosophy of humanities

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.