Gezondheidseconomische evaluaties en -onderzoeken van het Vlaamse (preventieve) gezondheidsbeleid

Projectdetails

!!Description

Gegeven de continue stijging in gezondheidskosten en de beperkingen in het beschikbaar budget voor gezondheidszorg is het van belang beleidsmakers te informeren van de te verwachten gezondheidswinst en
de mogelijke toekomstige besparingen tegenover de implementatie kost van preventiemaatregelen. Dit maakt het mogelijk inzicht te verwerven over de maximaal te behalen gezondheidswinst binnen een beschikbaar budget. Verder is het van belang de (preventie)strategieën te evalueren op hun impact op (sociale) ongelijkheid. Specifieke (preventie)strategieën worden getoetst op hun kosteneffectiviteit ter ondersteuning van de beleidsopties voor de Vlaamse Regering gezien het van belang is te weten aan welke strategieën prioriteit moet worden gegeven. De uiteindelijke bedoeling van dit luik is om voor een reeks preventiestrategieën een gezondheidseconomisch model op te stellen en voor elke voorgestelde strategie
de kosteneffectiviteit na te gaan. Op basis hiervan wordt aangegeven welke de meest doelmatige strategieën zijn. Het is eveneens de bedoeling het gezondheidseconomisch model in een dergelijk formaat ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever zodat hij in staat is verschillende parameters te wijzigen en de effecten op de kosteneffectiviteit ervan na te gaan.
AcroniemVLOV132
StatusActief
Effectieve start/einddatum22/03/2131/03/25

Keywords

  • gezondheidszorg

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Public health services not elsewhere classified

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.