Modelvorming en voorspellen van levertoxiciteit: focus op geneesmiddelen-geïnduceerde cholestase

Projectdetails

!!Description

Dit krediet steunt onderzoekers bij de coördinatie van wetenschappelijke onderzoeksgemeenschappen (WOG’s). Dit zijn internationale netwerken van onderzoekers, die de nationale en internationale samenwerking vanaf postdoctoraal niveau bevorderen.

Deze virtuele onderzoeksgroepen komen tot stand met behulp van een efficiënte coördinatie en een intensieve samenwerking op (inter)nationaal niveau. Ze verhinderen dubbel gebruik en bieden onderzoekers vanaf postdoctoraal niveau meer ontplooiingskansen. Een WOG plaatst het onderzoek van individuele en complementaire onderzoekseenheden in een ruimer kader.
Acroniemfwowo39
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/2131/12/25

Flemish discipline codes

  • Other medical and health sciences not elsewhere classified

Keywords

  • levertoxiciteit