Hermeneutiek en pragmatisme. Een dialoog over ethiek, esthetiek en politiek.

Projectdetails

!!Description

Zoals bekend heeft Hans-Georg Gadamer meerdere opstellen gewijd aan de praktische dimensie van de hermeneutiek en wilhij die laatste zelf interpreteren als praktische filosofie.In Warhrheit und Methode geeft hij ook zelf aan dat, naast het verstaan en het uilegggen, de toepassing opnieuw zou moeten gerehabiliteerd worden binnen het hermeneutische veld.
AcroniemOZR672
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0231/12/03

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Mathematical sciences and statistics
  • Philosophy, ethics and religious studies