Hoog frequente polarisatie dynamica van micro-lasers.

Projectdetails

!!Description

Dit onderzoeksproject in de fotonica behelst de studie van polarisatie schakelen in microlasers. Niettegenstaande het commerciële succes van verschillende types microlasers, zijn er nog aspecten van deze componenten die niet volledig begrepen zijn en kan hun functionaliteit verder uitgebreid worden door een aangepast ontwerp. Een van de microlaser eigenschappen die nog niet volledig doorgrond is, is zijn polarisatie gedrag: de polarisatie toestand van het uitgezonden licht is immers niet noodzakelijk op voorhand bepaald. Sommige microlasers vertonen dan ook een instabiel polarisatiegedrag. Hoewel in deze problematiek de laatste jaren heel wat nieuwe inzichten zijn verworven, blijven er vele uitdagingen bestaan met betrekking tot het doorgronden en aanwenden van deze polarisatie dynamica. De dynamische aspecten die wij in dit project wensen te onderzoeken zijn de ruis- en hoogfrequente polarisatie dynamica in verticaal emitterende halfgeleiderlasers (VCSELs), de werking van longitudinaal gekoppelde VCSEL caviteiten en welke extra functionaliteit hiermee kan verwezenlijkt worden. Daarnaast willen we onze kennis opgedaan met de studie van VCSELs uitbreiden door de polarisatie eigenschappen te bestuderen van andere types micro-lasers, zoals bv. monomode Nd:YAG microlasers.
AcroniemOZR1137
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0531/12/06

Flemish discipline codes

  • Mathematical sciences
  • Other engineering and technology