Holografie zeer ver van evenwicht

Projectdetails

!!Description

Conventionele technieken slagen er in het algemeen niet in te beschrijven hoe sterk gekoppelde systemen evolueren nadat ze ver van evenwicht geëxciteerd zijn. Dit beperkt sterk ons theoretisch begrip van tijdsevolutie na een kwantummechanische “quench”, van de vorming van het quark-gluon-plasma in botsingen van zware ionen en van “pump-probe”-experimenten ontworpen om het mechanisme achter supergeleiding bij hoge temperatuur bloot te leggen.

Holografie, ook bekend als ijk/gravitatie-dualiteit, blijkt een krachtig werktuig te zijn om sterk gekoppelde systemen nabij evenwicht te bestuderen. Transportcoëfficiënten die onmogelijk te berekenen waren, kunnen nu eenvoudig bekomen worden vanuit de fysica van zwarte gaten. Ook werden nieuwe termen ontdekt in de tekstboekvergelijkingen van niet-lineaire hydrodynamica door te beseffen dat deze vergelijkingen moeten samenvallen met die voor traag variërende horizons van zwarte gaten. In de voorbije jaren zijn eerste stappen gezet om holografie uit te breiden tot regimes zeer ver van evenwicht, via de studie van gravitationele instorting.

Dit project heeft tot doel holografie zeer ver van evenwicht te ontwikkelen tot een gevestigd, krachtig werktuig dat kan worden toegepast op vele fysische systemen. We zullen turbulentie bestuderen in gravitationele instorting, precisietests uitvoeren op holografie zeer ver van evenwicht en nieuwe toepassingen alsook een dieper begrip ontwikkelen van holografische thermalisatie. Tegelijk zullen connecties gemaakt worden met begrippen uit de wiskundige natuurkunde, zoals integreerbaarheid en zwakke turbulentie.
AcroniemFWOAL868
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/1831/12/21

Flemish discipline codes

  • Classical physics not elsewhere classified