Hippocampale neuropeptiden als neurobiologische aangrijpingspunten in preklinische geneesmiddelenontwikkeling voor limbische epilepsie.

Projectdetails

!!Description

Epilepsieën zijn majeure neurologische aandoeningen die wereldwijd circa 1% van de bevolking treffen. Hierbij is psychomotorische epilepsie van temporale oorsprong één van de moeilijk controleerbare vormen. Farmacoresistentie voor anti-epileptica komt voor bij 25 à 40% van deze patiënten. De huidig beschikbare anti-epileptica hebben tot doel acute epilepsieaanvallen symptomatisch te onderdrukken (anticonvulsief effect), zonder echter de oorzaak of het heroptreden van de aanvallen te behandelen. Daarom willen wij in dit project een bijdrage leveren aan: 1) het beter begrijpen van mechanismen betrokken in het ontstaan en de progressie van epileptische aanvallen; 2) het testen van strategieën om de farmacoresistentie om te keren of te voorkomen; 3) het niet uit het oog verliezen van de bijhorende neurologische complicaties zoals depressie en geheugenstoornissen en bijgevolg veelbelovende moleculen screenen op additionele effecten ter verbetering van deze comorbiditeiten. Neuropeptiden zijn endogene modulatoren die grote toekomstperspectieven bieden als mogelijke farmacotherapeutische aangrijpingspunten. De bestaande literatuur wijst immers op de betrokkenheid van neuropeptiden in een waaier van korte- en langetermijn epilepsieprocessen. Daarom willen we een aantal neuropeptiden en subtype-selectieve peptiderge liganden testen op anticonvulsieve en anti-epileptogene effecten in respectievelijk acute en chronische farmacologische diermodellen voor limbische epilepsie, alsook hun interacties met de hippocampale neurotransmitters onderzoeken.
AcroniemFWOAL354
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/01/0631/12/09

Flemish discipline codes

  • Basic sciences