Projectdetails

!!Description

I-MOVE-COVID-19 heeft als doel epidemiologische, klinische en virologische informatie te verkrijgen over COVID-19 en geïnfecteerde patiënten
, door het aanbieden van een flexibel surveillanceplatform (aanpasbaar aan de epidemiologische situatie), onderzoeksstudies, hypothesetesten en evaluatie van interventies op het gebied van de volksgezondheid (bijv. vaccinatie, antivirale middelen) om bij te dragen aan
de kennisbasis, begeleiding van patiënten en het informeren aan het volksgezondheidsbestuur.

Funding Aknowledgement(s)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101003673
Korte titelI-MOVE-COVID-19
AcroniemEUAR54
StatusActief
Effectieve start/einddatum16/03/2015/06/22

Financiering

  • European Commission

Flemish discipline codes

  • Endocrinology