Hoe maken we echt beslissingen in iteratieve gedragsexperimenten - Inferentie van strategisch gedrag uit gedragseconomische experimenten

Projectdetails

!!Description

Volgens Darwin's evolutionaire theorie zou cooperatief gedrag moeten uitsterven omdat diegene die er misbruik van kunnen maken altijd een voordeel zullen hebben. Desalniettemin is cooperatie overal en zonder dergelijk gedrag zou er ook gemeenschap zijn. Een van de mechanismen die de aanwezigheid cooperatie kan verklaren is directe reciprociteit, wat betekent dat als jij mij nu helpt, help ik jou morgen. Anlaytische modellen dat een dergelijk gedrag cooperatie mogelijk maakt. Wat echter niet duidelijk is of mensen die deelnemen aan een sociaal dilemma zoals het gevangendilemma ook effectief op die manier het spel spelen.

In dit project gaan we een aantal gedragseconomische experimenten uitvoeren waarin een groot aantal deelnemers het herhalende gevangendilemma zullen spelen. Op basis van die data zullen we dan nagaan welke gedrag mensen juist vertonen en hiervan modellen bepalen. Experimenten die gelijkaardig zijn aan het werk dat we hier zullen uitvoeren gaan uit van een beperkt aantal rondes, waaruit blijkt dat cooperatie stelselmatig verdwijnt. Nochtans zijn er preliminaire resultaten die aangeven dat als deze spellen langer worden gespeeld, cooperatie tussen de deelnemers zal toenemen. De vraag is dus welke intermediaire en overkoepelende strategieen er dan juist gebruikt worden. In de project zal ook speciale aandacht uitgaan naar onderhandelingen tijdens het spel.
AcroniemFWOTM748
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1430/09/20

Flemish discipline codes

  • Behavioural sciences