Menselijk en Artificieel Inzicht in de Wiskunde - Een vergelijkende studie van informele, maar functionele stappen uitgevoerd door wiskundige agenten.

Projectdetails

!!Description

Computers worden pas vrij recent gebruikt in de wiskundepraktijk. Omdat wiskunde de reputatie heeft de formele, deductieve wetenschap te zijn, werd gehoopt dat de automatisering ervan snel tot indrukwekkende resultaten zou leiden. Niet zo. Wiskunde bleek veel afhankelijker te zijn van de ongedefinieerde kwaliteit van informeel begrip dan formele aftrek. Dit gebrek aan begrip in computersystemen wordt bekritiseerd, maar de kritiek is vaag en er lijkt weinig te worden gedaan om te onderzoeken wat dit (informele) inzicht feitelijk of bij voorkeur met zich meebrengt en hoe en hoe succesvol of slecht geautomatiseerde wiskunde probeert dat te verlichten. tekort. Vertrekkende van de wiskundige wiskundeoefeningen, zal ik onderzoeken hoe en welke informele bewegingen de wiskundige vaardigheden vergroten, met de nadruk op twee activiteiten in het bijzonder: sociale dynamiek en conceptvorming. Vervolgens zal ik de beschikbare literatuur over de poging tot automatisering bestuderen en een uitgebreid onderzoek doen naar meerdere casestudy's om hun resultaten te interpreteren en de vooruitzichten en tekortkomingen te herkennen. De resultaten van mijn analyse zullen bovendien worden gebruikt om de algemene discussie over wiskundig begrip en zijn informele bewegingen opnieuw te beoordelen.
AcroniemFWOTM822
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/10/1630/12/20

Flemish discipline codes in use since 2023

  • General mathematics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.