Het identificeren van de drijvende krachten achter taalverandering met behulp van neurale agent-gebaseerde modellen

Projectdetails

!!Description

In dit project, zal ik de sociale, cognitieve en taalspecifieke factoren bepalen die taalverandering drijven. Specifiek wil ik onderzoeken wat de invloed is van gemeenschapsstructuur, taalcontact en leerbaarheid op morfologische simplificatie. Ik zal dit doen door interacties tussen sprekers te simuleren met agent-gebaseerde computermodellen, geëvalueerd op data van de Alor-Pantar eilanden in Indonesië en andere datasets. Agent-gebaseerde modellen maken het mogelijk om van onderaf onderzoek te doen naar taalverandering, op lange tijdsschalen, voor talen waarvoor alleen descriptieve data beschikbaar is. Om de cognitieve factoren achter taalverandering te onderzoeken, zal ik diepe neurale netwerken uit de kunstmatige intelligentie inzetten als model van taalbegrip en productie. Om sociale factoren te onderzoeken, zal ik verschillende representaties van de omgeving van agenten, gemeenschapsstructuren en situaties van taalcontact evalueren. Ook zal ik fylogenetische modellen uit de historische taalkunde uitbreiden, zodat deze niet alleen de afstamming van talen kunnen beschrijven, maar ook inzicht kunnen geven in de processen die tot taalverandering geleid hebben, door het combineren van coalescente simulaties uit de bioinformatica en agent-gebaseerde modellen. Door dit project uit te voeren, zal ik bijdragen aan de kennis over de algemene factoren achter taalverandering en aan de agentgebaseerde methoden die gebruikt kunnen worden om taalverandering te onderzoeken.
AcroniemFWOTM1012
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/11/2031/10/24

Keywords

  • agent-gebaseerde modellering
  • taal verandering
  • taal evolutie

Flemish discipline codes in use since 2023

  • Natural language processing
  • Evolutionary linguistics
  • Computational linguistics
  • Historical linguistics
  • Adaptive agents and intelligent robotics

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.