Het identificeren van onbeantwoorde noden van mensen met obesitas: van idee tot beleid

Projectdetails

!!Description

Overgewicht en obesitas zijn medische aandoeningen die worden gekenmerkt door een abnormale en/of overmatige ophoping van lichaamsvet die een risico vormt voor de gezondheid. De prevalentie van overgewicht en obesitas stijgt wereldwijd, ook in België waar 49.3% van de bewoners overgewicht heeft en 15.9% obesitas. Obesitas als chronische recidiverende ziekte fungeert als toegangspoort naar een reeks andere niet-overdraagbare ziekten, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Deze aandoening verhoogt dus de morbiditeits- en mortaliteitsrisico's die verband houden met de ziekte. Bijgevolg is het belangrijk om in te grijpen waar nodig. Conventionele medische therapieën worden toegepast, zoals voedings- en bewegingsadvies evenals gedragstherapie, maar falen vaak voor de overgrote meerderheid van de patiënten met obesitas op de lange termijn.
Overgewicht of obesitas worden door velen gezien als een gebrek aan persoonlijke kracht waardoor een gewichtsstigma rond overgewicht en obesitas leeft. Bijgevolg hebben mensen met overgewicht of obesitas vaak met een laag zelfbeeld of depressie te kampen. Om obesitas te voorkomen en beheersbaar te maken, en om patiënten impactvol te kunnen behandelen, is in eerste instantie een verschuiving nodig in het negatieve maatschappijbeeld dat met overgewicht en obesitas gepaard gaat.
We stellen een onderzoeksplan voor om het huidige bewustzijn rond overgewicht en obesitas in België te begrijpen, met als doel de toegang tot zorg te verbeteren en een betere integratie van obesitaszorg in het Belgische gezondheidszorgsysteem. Het lange termijn doel is om obesitas te voorkomen en behandelen.
AcroniemOZR3991
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/10/2230/09/26

Keywords

  • Obesitas
  • Gezondheid politiek

Flemish discipline codes 2018-2023

  • Epidemiology
  • Endocrinology and metabolic diseases not elsewhere classified
  • Health promotion and policy

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.