iLES als professionaliseringsplatform voor onderzoekers en centrale diensten - Beleidsvoorbereidend Onderzoek | BVO 2020.

  • Vicerector, Vicerector Onderzoek (Administrative Promotor)
  • Maes, Elisa (PI (Promotor, Principal Investigator))
  • Gijsemans, Mieke (CoI (Co-Promotor))

Projectdetails

!!Description

Het doel van dit onderzoek is om de huidige noden en werkwijzen inzake management van operationele informatie bij de verschillende centrale diensten en onderzoeksgroepen in kaart te brengen. Daarnaast zal ook gepeild worden naar de bereidheid om over te stappen naar een nieuw systeem. Eenmaal dit in beeld is gebracht, kan er nagedacht worden over een uniforme oplossing voor de VUB. In eerste instantie zal onderzocht worden of de functionaliteiten van het iLES-platform de noden kunnen dekken, nu en in de toekomst. Indien dit het geval is, kan gestart worden met het opstellen van een projectbrief voor de effectieve uitrol van het iLES-platform aan de VUB. Zo niet, kan verder gezocht worden naar een andere oplossing.
AcroniemOZR3580
StatusGeëindigd
Effectieve start/einddatum1/06/2031/05/21

Keywords

  • professionaliseringsplatform

Flemish discipline codes in use since 2023

  • In service and workplace training

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.