I'll be online for you. De introductie van het concept parasociale relatie gevoeligheid, de determinanten en uitkomsten hiervan in de context van social media influencer marketing.

Projectdetails

!!Description

Parasociale relaties (PSR) (i.e., Illusoire relatie tussen publiek en mediafiguur) worden vaak beschouwd als het belangrijkste mechanisme achter het succes van sociale influencer marketing (SMI marketing). Toch zijn er grote individuele verschillen in de gevoeligheid en intensiteit in PSR, met cijfers tot 50% van de bevolking die eigenlijk geen PSR vormen. Met de introductie van het concept PSR gevoeligheid, wil dit project een theoretische en methodologische conceptualisering bieden voor deze individuele verschillen. In het eerste deel ligt de focus op de determinanten van PSR gevoeligheid op het persoonlijke (persoonlijkheidskenmerken), contextuele (kenmerken van de post en SMI) en sociale niveau (iemands sociaal netwerk bestaande uit zowel interpersoonlijke als parasociele relaties). Door sociale netwerk analyse (SNA) uit te breiden met PSR metingen hoopt dit project een innovatieve methode aan te reiken om PSR gevoeligheid te operationaliseren, rekening houdend met de dynamische en diverse soorten relaties die mensen online vormen. Het tweede deel zal inzichten vergroten over de uitkomsten van PSR gevoeligheid op het niveau van bewustzijn, attitudes en gedrag en of deze uitkomsten verschillen naar gelang de niveaus van PSR gevoeligheid. Beide delen samen zullen waardevolle kennis aanreiken voor SMI, marketeers en media-psychologen om PSR stimulerende marketingtechnieken beter te personaliseren en een beter begrip te ontwikkelen van de diversiteit in publieksreacties.
AcroniemOZR4236
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/02/2431/01/28

Keywords

  • Beïnvloeders van sociale media
  • parasociale relaties
  • analyse van sociale netwerken
  • marketing

Vingerafdruk

Verken de onderzoeksgebieden die bij dit project aan de orde zijn gekomen. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende prijzen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.